Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, januari

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, april 2018

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 803 417 1 539 172 0,1 1 275 967 0,8
Finland 627 964 1 166 768 -1,2 953 669 -0,2
Utlandet 175 453 372 404 4,2 322 298 3,8
Sverige 22 480 38 807 -1,7 34 390 -2,1
Tyskland 12 614 30 456 6,3 28 152 7,9
Ryssland 25 816 48 937 12,2 37 102 7,5
Britannien 10 816 24 402 5,9 22 219 1,4
Förenta Staterna 6 290 13 056 7,0 12 570 5,6
Norge 9 480 18 844 -7,0 15 074 4,6
Nederländerna 4 991 9 804 2,1 9 059 1,7
Italien 3 284 7 629 2,8 7 155 10,5
Frankrike 4 425 9 897 -8,4 8 680 -9,1
Japan 3 967 7 353 -21,3 6 922 -24,1
Estland 6 193 13 558 -5,1 9 510 0,0
Schweiz 2 629 6 037 -11,6 5 290 -16,3
Spanien 3 540 9 187 -15,2 8 040 -16,4
Kina 7 316 13 075 14,7 12 761 16,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2018, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, april 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/04/matk_2018_04_2018-06-07_tau_008_sv.html