Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, augusti 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 320 620 0,8 1 567 002 2,5 753 618 -2,6
Fasta Finland 2 249 507 0,8 1 541 872 2,5 707 635 -2,6
Nyland 721 742 1,1 337 063 5,5 384 679 -2,5
Egentliga Finland 147 223 -6,6 108 598 -7,5 38 625 -4,0
Satakunta 49 635 5,7 42 769 7,5 6 866 -4,0
Egentliga Tavastland 42 115 9,4 37 418 9,3 4 697 10,3
Birkaland 163 590 -1,5 132 584 2,2 31 006 -14,6
Päijänne-Tavastland 68 090 8,9 57 165 15,8 10 925 -17,0
Kymmenedalen 40 793 0,7 32 772 -1,2 8 021 9,1
Södra Karelen 77 412 -5,7 48 534 -4,6 28 878 -7,5
Södra Savolax 105 540 -6,0 70 836 -7,2 34 704 -3,6
Norra Savolax 85 243 -0,6 69 829 -3,6 15 414 15,3
Norra Karelen 57 292 2,8 46 918 1,3 10 374 10,6
Mellersta Finland 107 411 13,3 89 797 16,1 17 614 1,0
Södra Österbotten 86 088 6,0 83 117 7,2 2 971 -19,5
Österbotten 42 466 7,0 33 303 10,3 9 163 -3,5
Mellersta Österbotten 15 887 -5,8 14 524 1,3 1 363 -46,0
Norra Österbotten 169 540 3,6 146 946 3,2 22 594 6,5
Kajanaland 76 422 -2,8 62 894 -4,5 13 528 5,8
Lappland 193 018 -0,4 126 805 -0,7 66 213 0,1
Åland 71 113 0,2 25 130 5,2 45 983 -2,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2018, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, augusti 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/08/matk_2018_08_2018-10-05_tau_003_sv.html