Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, september

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 106 62 587 49,5 0,7 59,75
Fasta Finland 1 062 61 188 50,2 0,9 59,77
Nyland 167 17 324 69,2 2,2 72,35
Egentliga Finland 68 3 547 51,6 -0,6 58,63
Satakunta 41 1 523 42,1 -4,7 58,20
Egentliga Tavastland 26 1 475 37,7 -5,4 48,56
Birkaland 68 4 600 56,4 -0,0 64,78
Päijänne-Tavastland 35 1 954 43,5 2,4 50,45
Kymmenedalen 27 1 110 36,4 -19,0 64,24
Södra Karelen 30 1 844 49,9 3,3 45,36
Södra Savolax 72 2 005 37,2 2,3 49,39
Norra Savolax 45 2 560 46,8 5,0 54,25
Norra Karelen 46 1 447 45,0 1,1 56,03
Mellersta Finland 51 3 197 45,1 -2,1 55,44
Södra Österbotten 45 2 106 39,3 -2,8 45,72
Österbotten 29 1 430 51,0 -0,6 67,34
Mellersta Österbotten 17 566 50,1 5,0 68,76
Norra Österbotten 99 4 803 42,5 2,5 48,88
Kajanaland 38 2 201 44,5 2,6 21,26
Lappland 158 7 496 26,1 2,7 48,23
Åland 44 1 399 17,3 -4,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/10/matk_2018_10_2018-12-05_tau_001_sv.html