Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 077 62 434 50,7 -0,8 65,93
Fasta Finland 1 047 61 330 51,3 -0,6 65,96
Nyland 163 16 936 71,7 0,5 80,97
Egentliga Finland 63 3 390 51,4 -2,1 60,27
Satakunta 41 1 509 37,7 -6,0 66,27
Egentliga Tavastland 26 1 478 37,3 -15,1 51,62
Birkaland 67 4 480 55,2 -2,6 68,17
Päijänne-Tavastland 32 1 881 45,4 10,8 51,38
Kymmenedalen 27 1 106 44,1 2,0 68,60
Södra Karelen 29 1 832 46,4 1,0 49,73
Södra Savolax 71 2 031 36,8 2,7 47,58
Norra Savolax 43 2 355 47,4 2,9 63,47
Norra Karelen 45 1 381 44,1 1,3 64,56
Mellersta Finland 50 3 246 46,2 1,0 59,68
Södra Österbotten 44 2 093 37,0 -3,6 49,40
Österbotten 28 1 410 47,0 -7,0 70,47
Mellersta Österbotten 16 560 40,1 -2,9 71,85
Norra Österbotten 101 4 832 44,2 -0,3 50,97
Kajanaland 36 2 154 37,8 3,3 25,35
Lappland 165 8 656 36,1 -1,3 60,54
Åland 30 1 104 16,0 -7,5 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/11/matk_2018_11_2019-01-10_tau_001_sv.html