Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 231 698 1,2 11 204 442 1,6 5 027 256 0,3
Fasta Finland 16 020 119 1,2 11 098 423 1,6 4 921 696 0,4
Nyland 5 437 733 0,6 2 837 196 0,9 2 600 537 0,4
    Esbo 370 429 3,6 223 677 11,8 146 752 -6,8
    Helsingfors 3 595 884 -0,9 1 610 146 -2,3 1 985 738 0,3
    Vanda 896 809 2,4 546 973 1,3 349 836 4,3
Egentliga Finland 910 650 -2,1 734 736 -0,8 175 914 -7,4
    Åbo 674 125 -0,5 536 290 -0,1 137 835 -2,3
Satakunta 285 688 0,1 238 330 7,0 47 358 -24,4
    Björneborg 166 202 0,7 144 314 6,6 21 888 -26,1
Egentliga Tavastland 304 548 -0,8 273 793 1,1 30 755 -15,4
    Tavastehus 166 781 -3,7 149 578 -1,4 17 203 -19,9
Birkaland 1 228 251 -0,6 1 020 172 -2,7 208 079 10,9
    Tammerfors 998 963 1,0 806 522 -1,3 192 441 12,0
Päijänne-Tavastland 485 859 11,1 409 004 18,4 76 855 -16,4
    Lahtis 254 395 1,0 197 449 2,7 56 946 -4,4
Kymmenedalen 184 492 -2,7 144 175 -3,6 40 317 0,4
    Kouvola 94 497 -2,9 81 989 0,0 12 508 -18,4
Södra Karelen 522 582 0,5 360 291 2,6 162 291 -3,8
    Villmanstrand 337 643 -0,1 257 037 -0,2 80 606 0,1
Södra Savolax 382 548 -8,2 325 574 -6,6 56 974 -16,1
    S:t Michel 135 196 -12,4 113 550 -11,3 21 646 -17,5
Norra Savolax 654 429 -0,6 585 378 -1,9 69 051 12,0
    Kuopio 420 444 -1,6 379 125 -3,0 41 319 13,2
Norra Karelen 327 317 3,4 283 099 2,8 44 218 7,7
    Joensuu 170 598 0,5 144 265 1,5 26 333 -5,0
Mellersta Finland 866 436 4,8 746 532 6,6 119 904 -5,2
    Jyväskylä 419 195 1,8 351 741 4,0 67 454 -8,6
Södra Österbotten 489 368 6,8 465 436 7,5 23 932 -5,1
    Seinäjoki 165 116 6,2 153 488 7,3 11 628 -5,5
Österbotten 305 673 -1,9 231 357 -2,8 74 316 0,9
    Vasa 235 002 0,5 175 786 -1,2 59 216 5,8
Mellersta Österbotten 101 036 -1,9 91 721 -2,5 9 315 4,4
    Karleby 88 042 0,3 79 662 -0,2 8 380 4,9
Norra Österbotten 1 071 079 5,1 896 197 6,3 174 882 -0,4
    Kuusamo 257 979 9,9 194 764 11,3 63 215 5,9
    Uleåborg 524 854 2,2 450 547 3,4 74 307 -4,5
Kajanaland 702 256 2,5 638 119 0,4 64 137 30,4
    Kajana 85 871 -0,6 77 759 -1,0 8 112 3,5
    Sotkamo 586 334 3,7 540 037 1,3 46 297 43,2
Lappland 1 760 174 2,2 817 313 -0,0 942 861 4,2
    Rovaniemi 506 172 4,3 192 931 2,5 313 241 5,4
Åland 211 579 -0,9 106 019 3,7 105 560 -5,2
    Mariehamn 156 573 -0,5 85 677 1,6 70 896 -2,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/11/matk_2018_11_2019-01-10_tau_008_sv.html