Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 086 62 837 47,6 0,2 59,54
Fasta Finland 1 061 61 920 48,2 0,4 59,54
Nyland 163 16 867 60,0 0,9 71,02
Egentliga Finland 62 3 403 38,8 -0,4 56,70
Satakunta 40 1 484 28,0 -6,6 58,74
Egentliga Tavastland 25 1 484 25,9 -7,9 46,88
Birkaland 67 4 454 43,4 3,1 51,67
Päijänne-Tavastland 33 1 904 34,8 3,5 46,69
Kymmenedalen 27 1 110 26,1 -3,5 58,28
Södra Karelen 28 1 813 38,0 -0,4 46,56
Södra Savolax 72 2 056 31,2 4,4 45,46
Norra Savolax 43 2 354 38,3 0,4 49,82
Norra Karelen 45 1 410 37,2 2,4 53,48
Mellersta Finland 50 3 101 35,8 -3,1 44,51
Södra Österbotten 45 2 069 26,5 -4,9 46,15
Österbotten 27 1 401 30,4 -1,9 57,01
Mellersta Österbotten 17 554 28,2 0,2 59,75
Norra Österbotten 101 4 783 46,9 1,9 42,82
Kajanaland 36 2 291 42,0 2,7 28,69
Lappland 180 9 382 67,4 0,7 66,95
Åland 25 917 11,5 -3,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_001_sv.html