Turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor

De senaste rapporterna över turismräkenskaper publiceras på Visit Finlands webbsidor (sammandrag på svenska). Statistiktabellerna publiceras i Visit Finlands statistiktjänst (på finska och engelska). En beskrivning av metoden för turismräkenskaperna finns i statsrådets publikationsarkiv (sammandrag på svenska)


Senast uppdaterad 23.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/matp_2018-05-23_uut_001_sv.html