Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Turismräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1492. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matp/uut_sv.html