Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar 2012, mars

2012
mars
Offentliggöranden

Dela