Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2019, november

Första registreringar av motorfordon 2016, januari

2016
januari
Offentliggöranden