Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2010, 07

2010
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer