Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2018, 3:e kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2012, 1:a kvartalet

2012
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer