Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 01/2014 (preliminär)

Index Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 123,0 -1,6 -29,2
020000 INDUSTRIPRODUKTER 118,2 -2,5 -13,1
030000 FODERVÄXTER 121,5 -0,9 -2,3
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 116,0 0,4 10,2
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 119,4 -2,3 -46,2
060000 FRUKT 104,1 0,0 -0,6
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 118,0 -0,8 -16,3
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 121,5 -1,9 -31,7
110000 DJUR 123,7 -1,4 -2,3
111000 Nötkreatur 128,5 0,4 2,8
112000 Svin 119,7 -2,9 -7,0
115000 Fjäderfä 124,0 -1,0 -0,3
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 125,5 -0,2 -3,0
121000 Mjölk 122,1 0,0 7,0
122000 Ägg 120,5 -3,6 -11,7
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 124,9 -0,6 -2,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 122,8 -0,7 2,0
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 122,3 -0,7 -8,1
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 120,8 -0,8 -6,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 124,1 -0,9 -11,1

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 01/2014 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/01/mthi_2014_01_2014-03-17_tau_001_sv.html