Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 17.3.2014

Producentpriserna för lantbruket sjönk med 8,1 procent i januari

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 8,1 procent i januari 2014 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 6,4 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 16,3 procent på årsnivå, medan priserna på animaliska produkter sjönk med 2,7 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–1/2014

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–1/2014

Nedgången av totalindexet påverkades särskilt av billigare spannmål och potatis.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, januari 2014

Index (2010=100) Indextal 1/2014 1) Månadsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 122,3 -0,7 -8,1
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 120,8 -0,8 -6,4
Vegetabilieproduktion 118,0 -0,8 -16,3
Animalieproduktion 124,9 -0,6 -2,7
1) 2014 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/01/mthi_2014_01_2014-03-17_tie_001_sv.html