Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 15.9.2014

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 13,6 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 13,6 prosenttia vuoden 2014 heinäkuussa vuotta aiempaan verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 8,3 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat laskivat vuodessa 18,5 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hinnat laskivat 10,5 prosenttia.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–7/2014

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–7/2014

Kasvituotteiden hintojen lasku johtui etenkin viljojen ja perunan halpenemisesta. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen laskuun vaikutti erityisesti turkistuotteiden ja sianlihan halpeneminen. Maidon kallistuminen hillitsi indeksin laskua.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, heinäkuu 2014

Indeksi (2010=100) Pisteluku 7/2014 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 113,1 -1,0 -13,6
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 117,1 -1,1 -8,3
Kasvituotos 111,6 -2,7 -18,5
Eläintuotos 114,1 -0,1 -10,5
1) Vuosi 2014 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 07 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/07/mthi_2014_07_2014-09-15_tie_001_fi.html