Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2015 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 113,5 0,3 -6,1
020000 INDUSTRIPRODUKTER 110,0 -2,7 -11,4
030000 FODERVÄXTER 121,4 0,0 -2,0
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 104,6 -7,6 -3,0
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 134,9 8,0 15,9
060000 FRUKT 125,3 0,0 20,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 112,5 -2,5 -1,2
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 118,1 1,7 -1,9
110000 DJUR 114,2 -2,2 -5,2
111000 Nötkreatur 122,8 -1,9 -3,5
112000 Svin 107,3 -2,6 -6,3
115000 Fjäderfä 114,8 -1,7 -5,7
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 103,5 0,0 -5,2
121000 Mjölk 91,8 -4,7 -17,7
122000 Ägg 116,8 2,9 3,7
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 107,3 -0,8 -5,2
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 102,6 -3,2 -11,2
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 109,2 -1,5 -3,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 106,7 -2,9 -7,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 109,7 -0,2 -4,4

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, II/2015 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/02/mthi_2015_02_2015-08-17_tau_001_sv.html