Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2016 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 106,6 3,0 -9,0
020000 INDUSTRIPRODUKTER 112,4 4,5 3,2
030000 FODERVÄXTER 113,1 0,0 -3,0
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 120,4 8,3 2,5
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 133,8 -11,9 -22,0
060000 FRUKT 136,7 -1,3 12,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 118,0 2,9 -4,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 113,8 -1,3 -11,4
110000 DJUR 109,7 0,3 0,2
111000 Nötkreatur 118,3 -0,2 1,5
112000 Svin 103,1 1,5 0,3
115000 Fjäderfä 109,2 -1,2 -2,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 92,0 -2,1 -6,2
121000 Mjölk 90,2 0,1 -4,1
122000 Ägg 108,3 -2,8 -7,8
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 98,2 -1,1 -3,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 99,5 0,1 -2,2
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,5 0,5 -3,9
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 107,3 1,4 -3,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 101,7 -1,2 -5,8

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2016 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/04/mthi_2016_04_2017-02-15_tau_001_sv.html