Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.5.2019

Producentpriserna inom lantbruket steg med 3,4 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna inom lantbruket med 3,4 procent under första kvartalet 2019 jämfört med året innan. Priserna på vegetabiliska produkter steg med nästan 16 procent medan priserna på kött och animaliska produkter sjönk med drygt 3 procent.

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och grönsaker. Den största inverkan hade havre med en prisstegring på 51 procent på årsnivå. Korn blev 29 procent dyrare och vete 38 procent.

Stegringen av totalindexet dämpades av prisnedgången på mjölk och pälsvaror. Priset på mjölk sjönk med något under 6 procent och priset på pälsskinn med 21 procent. 

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1:a kvartalet 2019

Index (2015=100) Indextal I/2019 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 108,9 0,3 3,4
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 113,7 0,6 5,3
Vegetabilieproduktion 128,7 1,2 15,7
Animalieproduktion 98,8 -0,3 -3,4
1) 2019 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erika Artimo 029 551 3654, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2019/01/mthi_2019_01_2019-05-15_tie_001_sv.html