Publicerad: 15.8.2019

Producentpriserna inom lantbruket steg med 5,0 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna inom lantbruket med 5,0 procent under andra kvartalet 2019 jämfört med året innan. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 14,3 procent, medan priserna på kött och animaliska produkter sjönk med 2,6 procent.

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och grönsaker. Den största inverkan hade havre med en prisstegring på 43,4 procent på årsnivå. Priset på vete och korn steg med 33,8 procent resp. med 21,3 procent.

Stegringen av totalindexet dämpades av prisnedgången på mjölk och pälsvaror. Priset på mjölk sjönk med 2,2 procent och priset på pälsskinn med 5,9 procent.. 

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 2:a kvartalet 2019

Index (2015=100) Indextal II/2019 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 105,5 - 1,5 5,0
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 109,0 - 2,5 5,8
Vegetabilieproduktion 122,0 - 5,2 14,3
Animalieproduktion 97,2 1,0 -0,2
1) 2019 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erika Artimo 029 551 3654, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2019/01/mthi_2019_01_2019-08-15_tie_001_sv.html