Liitekuvio 2. Kuntien välisen muuton ikäryhmittäinen muuttoalttius 1992–2015

Liitekuvio 2. Kuntien välisen muuton ikäryhmittäinen muuttoalttius 1992–2015

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6766. 2015, Liitekuvio 2. Kuntien välisen muuton ikäryhmittäinen muuttoalttius 1992–2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/muutl/2015/muutl_2015_2016-05-17_kuv_002_fi.html