Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring

Index och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 12.1.2015 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 2/2014 0,4 0,5 -0,1
Köp av gamla bostäder 2/2014 0,5 0,6 -0,1

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring

Index och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 12.1.2015 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 2/2014 -0,3 -0,2 -0,1
Köp av gamla bostäder 2/2014 -0,8 -0,7 -0,1

Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Hellman 029 551 2661, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 3:e kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2014/03/oahi_2014_03_2015-01-12_rev_001_sv.html