Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring

Index och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 11.4.2016 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 3/2015 -0,4 -0,3 -0,1
Köp av gamla bostäder 3/2015 -0,7 -0,6 -0,1

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring

Index och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 11.4.2016 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 3/2015 0,0 0,0 0,0
Köp av gamla bostäder 3/2015 -0,5 -0,4 -0,1

Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 4:e kvartalet 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2015/04/oahi_2015_04_2016-04-11_rev_001_sv.html