Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Prisindex för ägarboende 2016, 3:e kvartalet

2016
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik