Publicerad: 8.12.2016

Undervisningen inom öppna yrkeshögskolan fortsatte att öka i popularitet år 2015

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik ökade anordnandet av öppen yrkeshögskoleundervisning ytterligare år 2015. År 2014 anordnades över 620 000 timmar öppen yrkeshögskoleundervisning, år 2015 var antalet redan drygt 1 100 000 timmar. Av läroanstalters alla undervisningstimmar inom vuxenutbildning som inte leder till examen är andelen nästan 20 procent.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 08.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2015/oaiop_2015_2016-12-08_tie_001_sv.html