Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2017

Utbildningssektor Nya studerande 1) Nya studerande, kvinnor Studerande  Studerande, kvinnor Avlagda examina Avlagda examina, kvinnor
  %   %   %
Totalt 287 628 53 1 286 123 51 223 237 55
För-, grund-, och tilläggsutbildning i grundskola 62 656 49 556 742 49 57 609 49
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna . . 4 160 33 838 44
Gymnasieutbildning 35 153 58 103 753 58 30 641 58
Yrkesutbildning 126 884 52 326 952 51 76 831 54
Yrkeshögskole-
utbildning
38 047 55 141 254 53 26 304 63
Universitets-
utbildning
24 888 56 153 262 53 31 014 58
1) Exkl. nya studerande i grund- och tilläggsutbildning för vuxna.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1798-7660. 2017, Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2017/opiskt_2017_2018-11-29_tau_002_sv.html