Julkaistu: 29.11.2018

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,29 miljoonaa

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,29 miljoonaa vuonna 2017. Määrä on 0,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2016. Opiskelijamäärä kasvoi peruskouluopetuksessa sekä lukio- ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa opiskelijamäärä väheni. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2004–2017 1)

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2004–2017 1)
1) Tiedot ovat tilanteesta 20.9. paitsi ammatillisen koulutuksen tiedot, jotka ovat kalenterivuodelta vuodesta 2013 alkaen ja näyttötutkintoon valmistavan ja oppisopimuskoulutuksen osalta jo vuodesta 2004 alkaen.

Vuonna 2017 uusia opiskelijoita oli 287 600 ja tutkinnon suorittaneita 223 200. Uusista opiskelijoista naisia oli 53 prosenttia ja tutkinnon suorittaneista 55 prosenttia. Kaikista opiskelijoista naisia oli 51 prosenttia.

Naiset olivat enemmistönä sekä opiskelijoissa että tutkinnon suorittaneissa kaikilla perusasteen jälkeisillä koulutussektoreilla. Tutkinnon suorittaneiden naisten osuus pysyi ennallaan tai kasvoi hieman kaikilla koulutussektoreilla edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen paljon naisia oli ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneissa; 62 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon ja 70 prosenttia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista.

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneista naisia oli 46 prosenttia, näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneista 60 prosenttia ja ammatillisen lisäkoulutuksen tutkinnon suorittaneista 60 prosenttia. Kaikkiaan ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneista naisia oli 54 prosenttia.

Ylioppilas- ja yliopistotutkinnon suorittaneista naisia oli 58 prosenttia vuonna 2017.

Naisten osuudet tutkinnon suorittaneista 2004–2017, %

Naisten osuudet tutkinnon suorittaneista 2004–2017, %

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilasto kuvaa tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaisuutta yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja kaikista koulutussektoreista. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan myös tilaston tietokantataulukoissa sekä esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen, yliopistokoulutuksen ja oppilaitosten aikuiskoulutuksen tilastojen sivuilla. Näiden lisäksi Väestön koulutusrakenne -tilastossa on tietoja tutkinnon suorittaneista mm. sukupuolen, ikäryhmän ja alueen mukaan.


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7644. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2017/opiskt_2017_2018-11-29_tie_001_fi.html