Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä, nuorten koulutus

Aloittamisvuosi Uusia opiskelijoita yhteensä Tutkinnon suorittaneita Uusia miesopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita miehiä Uusia naisopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 8 361 6 162 73,7 4 139 2 748 66,4 4 222 3 414 80,9
1999 25 888 19 239 74,3 11 555 7 539 65,2 14 333 11 700 81,6
2000 26 091 19 370 74,2 11 595 7 626 65,8 14 496 11 744 81,0
2001 26 223 19 466 74,2 11 546 7 495 64,9 14 677 11 971 81,6
2002 28 526 20 199 70,8 13 412 8 245 61,5 15 114 11 954 79,1
2003 28 776 20 136 70,0 13 347 8 098 60,7 15 429 12 038 78,0
2004 29 332 20 490 69,9 13 190 7 943 60,2 16 142 12 547 77,7
2005 29 053 20 286 69,8 13 141 7 971 60,7 15 912 12 315 77,4
2006 28 531 19 940 69,9 13 045 7 955 61,0 15 486 11 985 77,4
2007 28 329 19 807 69,9 13 037 7 998 61,3 15 292 11 809 77,2
2008 28 302 19 797 69,9 12 711 7 834 61,6 15 591 11 963 76,7
2009 28 400 19 215 67,7 13 127 7 753 59,1 15 273 11 462 75,0
2010 29 030 18 929 65,2 13 558 7 529 55,5 15 472 11 400 73,7
2011 28 646 17 367 60,6 13 447 6 574 48,9 15 199 10 793 71,0
2012 28 093 13 930 49,6 12 719 4 318 33,9 15 374 9 612 62,5
2013 26 894 7 322 27,2 12 441 1 733 13,9 14 453 5 589 38,7

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2018, Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä, nuorten koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2018/opku_2018_2018-03-14_tau_003_fi.html