Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Patentering 2012

2012
Offentliggöranden