Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Patentointi 2012

Suomessa vuonna 2012 haettujen patenttien määrä kasvoi edellisvuoteen nähden. Patenttihakemuksia tehtiin yhteensä 1825 kappaletta, joista kotimaisten hakemusten lukumäärä kasvoi ulkomaisten pysyessä ennallaan.

Kuvio 1. Suomessa haetut patentit IPC-lohkoittain 2012

Kuvio 1. Suomessa haetut patentit IPC-lohkoittain 2012

Sekä suomalaisten yritysten että yksityisten henkilöiden tekemien patenttihakemuksien määrät kasvoivat edellisvuodesta vuonna 2012. Eniten hakemuksia yritysten ja yhteisöjen puolesta tehtiin metalli- ja konepajateollisuudelle toimialalla, yhteensä 365 hakemusta, 118 yrityksen toimesta. Kotimaisista patenttihakemuksista suurin osa tehtiin Uudellamaalla 37 prosentin osuudella.

Vuonna 2012 Suomessa myönnettiin patentteja kaiken kaikkiaan 835 kappaletta kotimaisille ja ulkomaisille hakijoille. Myönnettyjen patenttien lukumäärä laski vain hieman vuotta aiemmasta (846 patenttia). Suurin osa myönnetyistä patenteista, 704 kappaletta, myönnettiin suomalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille. Ulkomaille patentteja myönnettiin yhteensä 131 kappaletta, joista yli puolet kohdistui Yhdysvaltoihin ja Saksaan.

Yrityksille Suomessa myönnettiin edellisvuosia vähemmän patentteja vuonna 2012, 631 kappaletta. Eniten patentteja myönnettiin vuoden 2011 tapaan metalliteollisuudelle. Suurin osa Suomessa myönnetyistä patenteista kohdistui työmenetelmiin ja kuljetukseen, kun taas eniten ulkomaisia patentteja myönnettiin koneenrakennuksen pääluokkaan.

Kuvio 2. Suomessa myönnetyt patentit IPC-lohkoittain 2012

Kuvio 2. Suomessa myönnetyt patentit IPC-lohkoittain 2012

Vuonna 2012 Suomessa voimaan saatettiin yhteensä 5252 eurooppapatenttia, joista eniten myönnettiin kemian ja metallurgian sekä ihmisen perushyödykkeiden aloille. Eurooppapatenttien yleisimmät haltijamaat olivat Yhdysvallat, Saksa ja Sveitsi.

Kuvio 3. Suomessa myönnetyt patentit ja voimaansaatetut eurooppapatentit 2002–2012

 Kuvio 3. Suomessa myönnetyt patentit ja voimaansaatetut eurooppapatentit 2002–2012

Kuvio 4. Eräiden maiden osuudet Suomessa voimaansaatetuista eurooppapatenteista 2011 ja 2012

Kuvio 4. Eräiden maiden osuudet Suomessa voimaansaatetuista eurooppapatenteista 2011 ja 2012

Suomalaisille yrityksille ja yhteisöille myönnettiin patentteja Euroopan patenttiviraston (EPO) kautta 656 kappaletta, myönnettyjen patenttien määrän kasvaen vajaalla sadalla edellisvuoteen nähden. Patentteja myönnettiin 173 eri yritykselle tai yhteisölle, yritysten määrän kasvaessa vuodesta 2011 32 prosentilla.

Myös Yhdysvaltain patenttivirasto (USPTO) myönsi Suomalaisille yrityksille ja yhteisöille edellisvuotta enemmän patentteja, yhteensä 1177 kappaletta. Patentteja saaneiden yritysten lukumäärä nousi vuoden takaisesta noin 20 prosenttia 205:een. Patentteja myönnettiin eniten metalliteollisuuden sekä elektroniikkateollisuuden toimialoille.

Hyödyllisyysmallihakemuksia tehtiin vuonna 2012 kaikkiaan 474 kappaletta, joista 444 hakemusta oli kotimaisten hakijoiden tekemiä. Eniten hyödyllisyysmallihakemuksia tehtiin rakennustekniikan ja ihmisten perushyödykkeiden päälohkoille. Teollisuuden aloista hyödyllisyysmalleja haettiin eniten metalliteollisuuden toimialoille.

Yritysten tekemät hyödyllisyysmallihakemukset pysyivät vuoden 2011 tasolla 271 hakemuksella. Myöskään yksityisten henkilöiden tekemissä hyödyllisyysmallihakemuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia, hakemusten ollessa 173 kappaletta vuonna 2012.

Kuvio 5. Suomessa haetut hyödyllisyysmallit IPC-lohkoittain 2012

Kuvio 5. Suomessa haetut hyödyllisyysmallit IPC-lohkoittain 2012

Lähde: Patentointi 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 09 1734 3246, Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2012, Patentointi 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2012/pat_2012_2013-10-31_kat_001_fi.html