Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 3. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat ja yrityksille ja yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialoittain (TOL 2008) 2012

Toimiala Kotimaiset patenttihakemukset 2012 Kotimaassa myönnetyt patentit 2012
Hakemukset Yritysten lukumäärä Patentit Yritysten lukumäärä
Yhteensä 1290 519 631 267
C Teollisuus yhteensä 721 245 412 145
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 13 6 11 3
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 10 4 2 1
16-17 Puunjalostusteollisuus 105 13 31 6
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 58 25 31 17
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 365 118 260 78
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 121 53 52 23
Muu teollisuus 49 26 25 17
D, E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 7 5 1 1
F Rakentaminen 105 31 49 14
G Tukku- ja vähittäiskauppa 56 47 25 21
J Informaatio ja viestintä 88 46 20 14
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 74 21 24 9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 151 77 67 41
Muut toimialat 88 47 33 22

Lähde: Patentointi 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 09 1734 3246, Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2012, Liitetaulukko 3. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat ja yrityksille ja yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialoittain (TOL 2008) 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2012/pat_2012_2013-10-31_tau_003_fi.html