Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 6. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialoittain (TOL 2008) 2012 ja 2013

Toimiala Vuosi 2012 Vuosi 2013
Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä
Yhteensä 271 204 262 206
C Teollisuus yhteensä 164 111 141 102
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 4 3 2 2
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 4 4 4 4
16-17 Puunjalostusteollisuus 19 12 6 6
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 22 18 10 10
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 80 53 65 48
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 22 8 24 10
Muu teollisuus 13 13 30 22
D, E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 2 1 1
F Rakentaminen 23 20 19 17
G Tukku- ja vähittäiskauppa 32 28 35 27
J Informaatio ja viestintä 10 9 8 8
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2 2 10 7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 28 25 28 27
Muut toimialat 8 7 20 17

Lähde: Patentointi 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246 , tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 23.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2013, Liitetaulukko 6. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialoittain (TOL 2008) 2012 ja 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2013/pat_2013_2014-10-23_tau_006_fi.html