Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilastossa luokitus otetaan käyttöön kerättäessä vuoden 2008 tietoja. Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilastojen ennakkotiedot vuodelta 2008 julkistetaan heinäkuussa 2009 TOL2008 luokituksella. Tiedot julkistetaan tilastovuodelta ja vertailuvuodelta. TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin- tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa on saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilaston sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset palvelualojen toimialaluokitukseen

Ennakkotiedoissa TOL 2002 -luokituksella julkaistut luokat olivat:

Ennakkotiedoissa TOL 2008 -luokituksella julkaistavat luokat ovat:

Lopullisissa tilinpäätöstiedoissa TOL 2002 -luokituksella julkaistut luokat olivat:

Lopullisissa tilinpäätöstiedoissa TOL 2008 -luokituksella julkaistavat luokat ovat:

TOL 2008 -luokituksen mukaisten pääluokkien sisältö muuttuu TOL 2002:n pääluokista. Merkittävimmät muutokset.

TOL2008 luokituksen mukaan liike-elämän palveluista siirtyvät pois tietojenkäsittelypalvelu joka julkaistaan jatkossa informaatiopalveluissa pääluokassa J sekä ympäristönhuolto, joka siirtyy teollisuuden uuteen pääluokkaan E.

Pääkonttorien toiminta on tehty omaksi alatoimialaksi. Aikaisemmin pääkonttoreiden toiminta oli liitetty siihen toimialaan mikä oli yrityksen päätoimiala. Teleliikenteestä liike-elämänpalveluihin siirtyi matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut.


Päivitetty 3.3.2009

Selainversio

Tilastokeskus