Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, juli

Omsättning inom servicebranschen 2011, juli

2011
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer