Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
03-05/2014 06-08/2014 09-11/2014 12/14-02/15 02/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,3 3,1 3,7 5,0 5,5
H Transport och magasinering -2,3 -0,3 -0,4 0,3 -0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,4 0,9 -0,1 4,7 6,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,9 9,9 11,4 12,5 14,6
L=68 Fastighetsverksamhet 3,2 5,6 7,8 3,2 3,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,4 1,4 3,4 4,8 5,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 1,0 1,9 2,0 2,9 2,6
R Kultur, nöje och fritid 5,2 5,2 1,2 9,5 11,7
S Annan serviceverksamhet 0,7 0,8 0,0 3,0 0,2

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/02/plv_2015_02_2015-05-13_tau_001_sv.html