Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-06-15)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 10/2014 4,4 4,0 -0,4
11/2014 2,6 2,2 -0,4
12/2014 5,6 4,5 -1,1
01/2015 2,4 1,6 -0,8
02/2015 5,5 4,1 -1,4
H Transport och magasinering 10/2014 -0,9 -0,3 0,6
11/2014 -4,1 -4,1 0,0
12/2014 2,4 2,4 0,0
01/2015 -3,3 -3,9 -0,6
02/2015 -0,5 -1,6 -1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 10/2014 3,7 2,8 -0,9
11/2014 -1,7 -2,6 -0,9
12/2014 4,7 2,2 -2,5
01/2015 1,4 0,9 -0,5
02/2015 6,1 4,0 -2,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 10/2014 12,6 12,7 0,1
11/2014 8,1 7,2 -0,9
12/2014 11,8 11,5 -0,3
01/2015 9,7 9,4 -0,3
02/2015 14,6 13,4 -1,2
L=68 Fastighetsverksamhet 10/2014 5,0 3,0 -2,0
11/2014 19,5 18,6 -0,9
12/2014 4,1 2,1 -2,0
01/2015 1,3 0,4 -0,9
02/2015 3,7 2,9 -0,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 10/2014 4,9 3,3 -1,6
11/2014 3,6 3,0 -0,6
12/2014 4,7 2,6 -2,1
01/2015 1,8 0,2 -1,6
02/2015 5,9 4,3 -1,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10/2014 4,0 3,2 -0,8
11/2014 -1,3 -0,1 1,2
12/2014 4,7 3,5 -1,2
01/2015 0,4 -0,4 -0,8
02/2015 2,6 1,3 -1,3
R Kultur, nöje och fritid 10/2014 4,3 4,8 0,5
11/2014 -0,7 -1,5 -0,8
12/2014 4,4 5,1 0,7
01/2015 11,2 10,9 -0,3
02/2015 11,7 10,1 -1,6
S Annan serviceverksamhet 10/2014 -0,2 -0,1 0,1
11/2014 -2,9 -2,5 0,4
12/2014 4,7 3,1 -1,6
01/2015 0,0 -0,4 -0,4
02/2015 0,2 -1,9 -2,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
R Kultur, nöje och fritid 2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
S Annan serviceverksamhet 2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/03/plv_2015_03_2015-06-15_rev_001_sv.html