Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
04-06/2014 07-09/2014 10-12/2014 01-03/2015 03/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,8 3,6 3,6 4,4 7,3
H Transport och magasinering -1,6 0,1 -0,6 -0,7 3,1
I Hotell- och restaurangverksamhet -0,3 1,6 0,7 2,2 1,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 6,9 11,9 10,5 13,3 17,2
L=68 Fastighetsverksamhet 4,7 3,9 7,1 2,8 5,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 0,5 1,6 2,9 5,1 9,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2,1 2,0 2,2 2,1 5,4
R Kultur, nöje och fritid 4,3 6,5 2,8 7,1 0,9
S Annan serviceverksamhet 0,3 0,9 0,2 0,0 2,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/03/plv_2015_03_2015-06-15_tau_001_sv.html