Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-06-14)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 10/2015 0,7 0,1 -0,6
11/2015 3,7 3,1 -0,6
12/2015 5,9 5,5 -0,4
01/2016 2,5 1,6 -0,9
02/2016 5,8 5,2 -0,6
H Transport och magasinering 10/2015 -4,2 -4,5 -0,3
11/2015 3,7 3,9 0,2
12/2015 -1,1 -1,0 0,1
01/2016 -0,9 -1,5 -0,6
02/2016 3,4 3,2 -0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 10/2015 4,1 3,8 -0,3
11/2015 3,5 2,9 -0,6
12/2015 8,3 8,0 -0,3
01/2016 4,3 3,3 -1,0
02/2016 8,3 8,2 -0,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 10/2015 -2,0 -1,8 0,2
11/2015 2,2 1,8 -0,4
12/2015 4,5 4,3 -0,2
01/2016 -0,1 -0,8 -0,7
02/2016 -1,0 -2,4 -1,4
L=68 Fastighetsverksamhet 10/2015 4,9 3,6 -1,3
11/2015 -6,4 -7,1 -0,7
12/2015 17,2 16,7 -0,5
01/2016 3,5 3,1 -0,4
02/2016 5,6 4,9 -0,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 10/2015 5,2 3,8 -1,4
11/2015 7,8 5,9 -1,9
12/2015 6,5 5,1 -1,4
01/2016 10,7 8,5 -2,2
02/2016 12,9 11,8 -1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10/2015 3,7 2,7 -1,0
11/2015 8,8 8,1 -0,7
12/2015 8,5 8,1 -0,4
01/2016 7,2 5,6 -1,6
02/2016 12,3 11,6 -0,7
R Kultur, nöje och fritid 10/2015 6,7 5,9 -0,8
11/2015 6,8 6,6 -0,2
12/2015 8,7 9,1 0,4
01/2016 -0,4 -1,5 -1,1
02/2016 9,9 9,7 -0,2
S Annan serviceverksamhet 10/2015 0,3 0,2 -0,1
11/2015 8,1 6,8 -1,3
12/2015 6,4 5,4 -1,0
01/2016 -1,1 -1,4 -0,3
02/2016 7,1 7,5 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
H Transport och magasinering 2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
R Kultur, nöje och fritid 2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
S Annan serviceverksamhet 2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/03/plv_2016_03_2016-06-14_rev_001_sv.html