Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Publicerad: 13.7.2016

Omsättningen inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster ökade under februari–april med mer än 20 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,1 procent under februari–april jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 4,3 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Alla huvudnäringsgrenar och nästan alla undernäringsgrenar inom service uppvisade en ökning jämfört med året innan. Den största tillväxten visade arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, vars omsättning ökade med 20,3 procent jämfört med året innan.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (272,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/04/plv_2016_04_2016-07-13_tie_001_sv.html