Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-08-15)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 12/2015 5,9 5,7 -0,2
01/2016 2,5 0,9 -1,6
02/2016 5,8 4,4 -1,4
03/2016 3,2 2,1 -1,1
04/2016 5,3 4,9 -0,4
H Transport och magasinering 12/2015 -1,1 -1,0 0,1
01/2016 -0,9 -1,7 -0,8
02/2016 3,4 2,9 -0,5
03/2016 -2,5 -3,6 -1,1
04/2016 1,3 1,3 0,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 12/2015 8,3 9,4 1,1
01/2016 4,3 1,6 -2,7
02/2016 8,3 6,1 -2,2
03/2016 4,5 2,8 -1,7
04/2016 10,5 9,7 -0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 12/2015 4,5 4,3 -0,2
01/2016 -0,1 -1,3 -1,2
02/2016 -1,0 -2,9 -1,9
03/2016 2,1 1,5 -0,6
04/2016 1,7 1,3 -0,4
L=68 Fastighetsverksamhet 12/2015 17,2 16,8 -0,4
01/2016 3,5 2,5 -1,0
02/2016 5,6 3,9 -1,7
03/2016 4,3 3,9 -0,4
04/2016 5,6 4,7 -0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 12/2015 6,5 5,3 -1,2
01/2016 10,7 6,7 -4,0
02/2016 12,9 10,7 -2,2
03/2016 7,3 5,5 -1,8
04/2016 10,3 9,8 -0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 12/2015 8,5 7,6 -0,9
01/2016 7,2 5,3 -1,9
02/2016 12,3 10,9 -1,4
03/2016 9,1 8,1 -1,0
04/2016 11,3 10,8 -0,5
R Kultur, nöje och fritid 12/2015 8,7 9,1 0,4
01/2016 -0,4 -2,1 -1,7
02/2016 9,9 9,1 -0,8
03/2016 9,6 8,7 -0,9
04/2016 5,7 5,2 -0,5
S Annan serviceverksamhet 12/2015 6,4 5,4 -1,0
01/2016 -1,1 -1,9 -0,8
02/2016 7,1 6,1 -1,0
03/2016 2,4 0,9 -1,5
04/2016 6,6 6,3 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
H Transport och magasinering 2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
R Kultur, nöje och fritid 2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
S Annan serviceverksamhet 2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/05/plv_2016_05_2016-08-15_rev_001_sv.html