Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, november

Publicerad: 15.8.2016

Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster samt säkerhetsbranschen i täten av servicenäringarnas tillväxt

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,9 procent under mars–maj jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 3,6 procent under samma period. Alla huvudnäringsgrenar och nästan alla undernäringsgrenar inom service uppvisade en ökning jämfört med året innan. Ökningen av omsättningen var kraftigast inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster samt säkerhetsbranschen. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (272,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/05/plv_2016_05_2016-08-15_tie_001_sv.html