Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
08-10/2015 11/15-01/16 02-04/2016 05-07/2016 01-07/2016 07/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,3 3,3 3,6 3,4 3,1 2,0
H Transport och magasinering -2,9 0,4 0,0 -0,6 -0,5 -3,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 3,6 4,7 6,6 5,8 5,7 6,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet -0,3 1,6 -0,1 0,4 -0,1 -1,4
L=68 Fastighetsverksamhet 5,4 4,6 3,4 4,3 3,6 3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5,1 6,0 8,2 8,8 8,3 8,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 3,6 6,9 9,2 8,6 8,4 6,3
R Kultur, nöje och fritid 4,0 4,5 7,6 4,5 4,9 12,0
S Annan serviceverksamhet 0,2 3,5 4,2 4,3 3,3 0,7

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/07/plv_2016_07_2016-10-12_tau_001_sv.html