Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2017 11/2017-01/2018 02-04/2018 05-07/2018 01-07/2018 07/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,5 5,6 4,3 5,3 5,0 6,4
H Transport och magasinering 7,4 6,6 4,8 4,9 5,3 6,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,9 8,1 3,7 4,8 4,5 3,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,0 2,7 1,5 3,0 2,1 6,1
L=68 Fastighetsverksamhet 5,6 5,1 6,2 6,1 6,1 6,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,3 6,8 5,6 7,3 6,7 11,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11,1 8,9 8,5 8,7 8,9 8,9
R Kultur, nöje och fritid 6,6 2,3 -0,7 4,0 1,0 -2,2
S Annan serviceverksamhet 2,3 2,6 0,9 1,8 1,6 3,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/07/plv_2018_07_2018-10-15_tau_001_sv.html