Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2017 12/2017-02/2018 03-05/2018 06-08/2018 01-08/2018 08/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,5 4,9 4,0 5,5 4,9 5,7
H Transport och magasinering 7,6 5,5 4,4 4,9 5,2 4,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,5 6,3 4,7 4,6 4,7 6,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3,3 2,3 0,7 5,1 2,5 7,0
L=68 Fastighetsverksamhet 5,6 5,6 5,2 6,0 5,9 6,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,5 5,8 5,0 6,6 6,1 5,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 11,5 8,3 9,1 7,7 8,7 7,8
R Kultur, nöje och fritid 6,4 1,1 -1,2 3,5 0,8 -1,0
S Annan serviceverksamhet 2,7 1,4 1,8 2,3 1,9 5,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/08/plv_2018_08_2018-11-14_tau_001_sv.html