Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, maj

Publicerad: 13.12.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-september med 4,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,9 procent under juli–september jämfört med motsvarande period året innan. En kraftigare tillväxt än genomsnittet för servicenäringarna visade verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+6,5 %), uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+6,2 %), informations- och kommunikationsverksamhet (+6,2 %) samt fastighetsverksamhet (+5,2 %). Inom transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet var utvecklingen något mer återhållsam. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/09/plv_2018_09_2018-12-13_tie_001_sv.html