Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, september

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2018 07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 03/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,7 4,3 5,0 4,4 2,9
Volym 3,5 3,1 3,6 3,2 1,9
H Transport och magasinering Omsättning 4,8 3,9 3,6 3,7 3,2
Volym 2,8 1,1 0,3 1,0 0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 5,0 4,1 4,4 3,4 2,0
Volym 2,7 1,5 1,9 0,6 -0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 1,8 5,3 5,7 5,6 3,3
Volym 2,1 5,6 5,7 4,1 1,9
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,6 3,1 7,5 4,8 1,9
Volym 3,1 1,8 5,5 2,7 0,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 6,6 5,8 6,3 6,0 4,0
Volym 5,0 4,0 4,1 4,4 3,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 8,8 5,7 4,9 6,4 5,8
Volym 7,2 4,6 4,6 7,1 6,1
R Kultur, nöje och fritid Omsättning 3,6 -1,7 -0,9 -1,9 -2,3
S Annan serviceverksamhet Omsättning -0,2 2,0 4,4 4,0 1,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/03/plv_2019_03_2019-05-15_tau_001_sv.html