Määräaikaisten palkansaajien tuntiansio oli noin 15 prosenttia vakituisia pienempi vuonna 2011

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan määräaikaisten palkansaajien tuntiansio oli noin 15 prosenttia vakituisia palkansaajia pienempi vuonna 2011. Palkkarakennetilastossa oli 1 050 556 vakituisessa työsuhteessa olevaa palkansaajaa vuonna 2011. Määräaikaisessa työsuhteessa olevia oli 168 913 palkansaajaa. Viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana ansioiden suhteessa ei ole tapahtunut suurta muutosta, sillä vuonna 2000 määräaikaisessa palvelussuhteessa ollut palkansaaja ansaitsi noin 17 prosenttia vähemmän tunnissa kuin vakinainen palkansaaja.

Tuntiansio työnantajasektorin ja työsuhteen luonteen mukaan vuonna 2011

Työnantajasektori Vakinaiset Määräaikaiset Ero, %
Kuntasektori 17,56 16,18 8 %
Valtio 22,15 20,22 9 %
Yksityinen sektori 19,11 15,69 18 %
Yhteensä 18,92 16,12 15 %

Julkisella sektorilla on suhteellisesti enemmän määräaikaisia palkansaajia kuin yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin palkansaajista 19 prosenttia on määräaikaisia kun yksityisellä sektorilla vastaava osuus on kymmenen prosenttia. Verrattuna julkiseen sektoriin yksityisellä sektorilla määräaikaisten palkansaajien tuntiansio on kuitenkin selvästi heikompi suhteessa vakinaisiin palkansaajiin.

Tuntiansio työnantajasektorin, työsuhteen luonteen ja sukupuolen mukaan vuonna 2011

Työnantajasektori Naiset Miehet
Vakinaiset Määräaikaiset Vakinaiset Määräaikaiset
Kuntasektori 16,76 15,66 20,61 18,42
Valtio 20,45 19,41 23,77 21,27
Yksityinen sektori 17,05 14,89 20,68 16,61
Yhteensä 17,10 15,47 20,82 17,27

Työsuhteen luonteen merkitys palkkaan vaihtelee sukupuolen mukaan. Naisilla määräaikaisten ja vakinaisten tuntiansion ero on 8 prosenttiyksikköä pienempi kuin miehillä eli ero on noin puolet pienempi. Ilmiö on jokseenkin samanlainen kuin eri sektoreiden vastaavassa vertailussa. Määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevistä palkansaajista suurin osa on naisia, mutta työsuhteen luonteen merkitys tuntipalkkaan on naisilla pienempi.


Lähde: Palkkarakenne 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 19.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2011, Määräaikaisten palkansaajien tuntiansio oli noin 15 prosenttia vakituisia pienempi vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2012-10-19_kat_001_fi.html