Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 24.1.2014

Producentpriserna för tjänster steg med 0,9 procent i oktober-december

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 0,9 procent under det fjärde kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2010=100, Q1/2010–Q4/2013

Producentprisindex för tjänster 2010=100, Q1/2010–Q4/2013

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner, IT-tjänster samt konsulttjänster till företag blev dyrare jämfört med året innan. Också dyrare arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt högre hyror på affärs- och kontorslokaler inverkade på stegringen av totalindexet. Stegringen dämpades bl.a. av billigare godstrafik inom havs- och kustsjöfart samt inom vägtransport.

Jämfört med det tredje kvartalet steg producentpriserna för tjänster med 0,4 procent .

Producentprisindex för tjänster 2010=100, 4:e kvartalet 2013

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 106,1 0,4 0,9
H Transport och magasinering 105,5 -0,1 -1,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 110,5 2,8 2,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 103,3 0,6 1,1
L Fastighetsverksamhet 110,0 1,0 1,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,1 0,1 1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 112,9 0,7 3,5
P Utbildning 107,0 0,5 0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,6 0,0 2,9
R Kultur, nöje och fritid 111,1 1,3 2,9
S Annan serviceverksamhet 110,1 0,9 4,3

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande 57 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 09 1734 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 09 1734 3424, Toni Udd 09 1734 3380, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2013/04/pthi_2013_04_2014-01-24_tie_001_sv.html