Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 24.7.2018

Producentpriserna för tjänster steg med 1,6 procent under april-juni från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 1,6 procent på årsnivå under andra kvartalet år 2018. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,7 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–II/2018

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–II/2018

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 2:a kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 103,4 0,7 1,6
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 102,5 1,2 2,2
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,1 0,9 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 102,9 0,2 0,7
L FASTIGHETSTJÄNSTER 103,9 0,5 1,4
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 103,7 0,8 1,9
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,4 1,3 0,9
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 100,3 -0,4 0,0
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 105,8 0,0 2,3
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 103,8 -0,3 1,4
S ANDRA TJÄNSTER 103,6 0,9 2,0

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/02/pthi_2018_02_2018-07-24_tie_001_sv.html