Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 24.4.2020

Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent under januari-mars från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 1,1 procent på årsnivå under första kvartalet år 2020. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,4 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–I/2020

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–I/2020

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 1:a kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 105,9 0,4 1,1
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 105,2 0,2 0,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 109,2 0,1 1,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 105,0 -0,1 0,4
L FASTIGHETSTJÄNSTER 106,6 0,2 1,4
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,8 0,1 1,2
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,2 0,0 0,1
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,0 -0,7 0,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 113,2 3,4 3,5
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,5 1,0 2,2
S ANDRA TJÄNSTER 106,1 0,8 1,7

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.

Vikstrukturen för producentprisindexet for tjänster har uppdaterats

Producentprisindexet för tjänster är ett årligt kedjeindeks, dvs. indexets vikstruktur uppdateras årligen alltid under första kvartalet respektive år. Vid framställningen av vikstrukturerna används de nyaste tillgängliga uppgifterna om nationalräkenskaperna. De nyaste uppgifterna i räkenskapernas tillgångs- och användningstabeller gällde år 2016. Dessa uppgifter upphöjdes med uppgifterna på 2–siffernivå för år 2018 utgående från nationalräkenskaperna. Utöver vikstrukturen har också produktklasser och företagsurvalet uppdaterats.

Uppdateringen av vikstrukturen och urvalet förbättrar indexets kvalitet eftersom detta gör det möjligt att snabbare beakta strukturella förändringar inom servicebranscherna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (271,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/01/pthi_2020_01_2020-04-24_tie_001_sv.html