Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, december

Byggnads- och bostadsproduktion 2008, januari

2008
januari
Offentliggöranden